Call: +(574) 538 3838

The aim of the operation is to upgrade our digital presence in the English and Spanish speaking markets. The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Regional Development Fund.

Funding received: 30.000,00 EUR.

More information about cohesion policy in Slovenia: www.eu-skladi.si

Projekt “eItera” je prejel sofinanciranje Evropske unije

Cilj naložbe je vzpostavitev oz. nadgradnja elektronskega poslovanja, kar bo izboljšalo poslovanje in konkurenčnost podjetja na tujih trgih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Finančna podpora: 30.000,00 EUR.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.

Request a quote

Request a quote

Contact Us

IteraSpace
P.O. Box 110, 19260 C.R. 46,
New Paris, IN 46553